Više od mjesta za boravak

Woodland vikendice

O nama

Doživite prirodu

U jednom od najljepših nacionalnih parkova Crne Gore, Durmitoru nalaze se Woodland vikendice koje odišu toplinom i idealan su kutak za odmor. Woodland kuće se nalaze na samo 1.5km od centra Žabljaka, sa predivnim pogledom na Savin kuk i Crvenu stijenu, obećavaju prijatan odmor i ugodan boravak.

Korisne informacije o smještaju, kuće Woodland se nalaze:

• 1.5km od centra Zabljaka
• 4km udaljen od Crnog jzera
• 7km udaljen od Ski centra Savin kuk
• 18km udaljen od kanjona Tara
• 130km udaljen od Aerodroma u Podgorici
• 170km udaljen od Aerodroma u Tivtu
• 190km udaljen od Aerodroma u Dubrovniku

Netaknuta priroda i prelijepi predjeli opštine Žabljak i najvećeg nacionalnog parka u Crnoj Gori, su svakako razlog za posjetiti. U nastavku se nalaze korisne informacije ukoliko ste se odlučili za ovu destinaciju.

Status: Nacionalni park od 1952. godine. Područje na UNESCO-voj Listi Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa od 1980 godine.
Teritorija opština: Žabljak, Šavnik, Plužine, Pljevlja i Mojkovac
Površina: 32.519 ha
Nadmorska visina: od 500 mnv (rijeka Tara – vrelo Nazdruć), do 2.525 mnv Bobotov kuk.
Položaj: Sjeverozapadni dio Crne Gore.
Klima: Umjereno-kontinentalna; subplaninska i planinska. Odlikuju je duge i hladne zime, relativno kratka i svježa ljeta. Prelazni period između godišnjih doba ja slabije izražen, a jeseni su nešto toplije od proljeća. Prosječna godišnja količina padavina se kreće od 1.250 do 2.000 mm.
Posebne zone zaštite (rezervati): Mlinski potok, sliv Škrčkih jezera sa užom kanjonskom dolinom Sušice, Crna Poda, Barno jezero sa najužom okolinom, Zabojsko jezero i kanjon rijeke Tare.
Karakteristika: Raznoliki ekosistemi, neki od najvisočijih vrhova Dinarida, lednička jezera, kanjon rijeke Tare.

Najveći nacionalni park u Crnoj Gori, koji se od 1980.godine nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Obuhvata masiv planine Durmitor, kanjone rijeka: Tare, Drage, Sušice i najviši dio kanjonske doline Komarnice, sa kojih se uzdižu brojni planinski vrhovi, od kojih je njih 48 sa preko 2.000 mnv. Najveći vrh je Bobotov kuk 2.525 mnv. Durmitor krase 18 ledničkih jezera nazvanih „gorske oči“. Kanjon rijeke Tare, čija je visina 1.600m  iznad nivoa rijeke, najveći je u Evropi i obuhvata 1.500 vrsta biljaka i 130 vrsta ptica. Kanjon je proglašen za Svjetski ekološki rezervat. Na Durmitoru je zastupljena raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta, sa brojnim endemičnim i reliktnim vrstama. Životinjski svijet je uglavnom planinskog i visoskoplaninskog tipa. Od oko 1.325 vrsta biljaka, 122 su endemične, 150 ljekovite, dok je od gljiva njih 40 vrsta jestivih. Brojni su i lokaliteti kulturne baštine: nekropole, grčka i rimska groblja, crkve i manastiri, stećci, kao i tradicionalna arhitektura (katuni, savardaci, vodenice).

 

Durmitor, kao najviša planina Dinarida, predstavlja jedan od centara razvoja balkanske flore, sa predstavnicima alpskih i alpsko-arktičkih flornih elemenata, a na južnim padinama, naročito u kanjonskim dolinama sreću se submediteranski, čak i mediteranski florni elementi, dok tresetišta nekih jezera predstavljaju enklave karakteristične za sibirske tajge.

 • Vegetacijski pokrivačpredstavljen je brojnim biljnim zajednicama šumskih ekosistema, planinskih livada i pašnjaka, pukotina stijena, kamenjara, sipara, snježanika, tresava, slatkovodnih ekosistema i dr.
 • Šumezauzimaju relativno malu površinu (visoke šume 8%, izdanačke 2%, šikare i šibljaci 13%), ali su neke od njih pravi rariteti prirode kao šuma crnog bora na lokalitetu Crna poda, čija grandiozna stable do 50 m visine, odoljevaju vremenu punih 450 godna.
 • Od 1325 vrstaflore Durmitora i okolnih kanjona, 898 vrsta pripada visokoplaninskoj flori (iznad 1500 mnv).
 • Endemičine 15% od ukupne visokoplaninske flore (122 vrste), dok u odnosu na cjelokupnu endemičnu floru masiva Durmitora čak 77% su visokoplaninski endemi.
 • Endemične vrste:munika, planinski javor, crnogorski zvončić, Glišićev zvončac, Brau-Blankeov odoljen, durmitorska divizma, autariatska krčagovina, dinarski rožac, velecvjetni rožac, travnatolisna mišjakinjaKocijeva zečinavratić dinarskiSendtnerova pušina, albanski ljiljan, Nikolajeva ljubičica, Cojzova ljubičica, ljupka ljubičica, Dafnijev i Malijev jeremičak, balkanska debeljača, bedrnica, modro lasinje, perunika bosanska, mlječika crnogorska, 
 • U blizini Crnog jezera se nalaze Zminje i Barno jezero, dok je Jablan jezero nešto udaljenije.
 • Zminje jezero se nalazi na 1h hoda od Crnog jezera planinarskom stazom kroz šumu.
 • Barno jezero –  1h hoda od centra grada, u pravcu Crnog jezera.  Asfaltni put vodi do naselja Ivan Do, a dalje se nastavlja šumskom stazom.
 • Jablan jezero – 1h 30min hoda od naselja Ivan Do, dakle oko 2h 30min hoda od centra grada.
 • Sušičko jezero udaljeno 21 km od centra grada, u pravcu Štuoca. Poslednji dio puta nije asfaltiran.
 • Zminjičko jezero se nalazi u blizini Njegovuđe, 15 km vožnje od centra Žabljaka.
 • Južno od centra Žabljaka kada se krene ka Nikšiću nalaze se:
 • Pošćensko jezero – udaljeno 10 min vožnje magistralnim putem u pravcu Nikšića od centra grada.
 • Vražje jezero – udaljeno 9km od centra grada. Do njega se stiže starim putem koji vodi ka Nikšiću.
 • Riblje jezero – 500 m dalje putem od Vražjeg jezra
 • Kada se skrene sa magistralnog puta na put koji vodi preko Durmitora do Trse i Plužina, poslije 20ak minuta vožnje nailazi se na sledeća jezera:
 • Modro jezero
 • Srablje jezero
 • Suva lokva
 • Valovito jezero
 • Neka od jezera se nalaze dalje u planini i do njih nije moguce doci autom niti laganom šetnjom.
 • Zeleni vir se nalazi u podnožju Lučinog vrha i Zubaca i do njega je moguće doći markiranom planinarskom stazom.  
 • Škrčka jezera (Veliko i Malo) nalaze se u cirku Škrke, 7 sati hoda od centra grada, sa sjeverne strane.
 • Zabojsko jezero do koga se može doći višesatnim pješačenjem markiranom stazom.

Ukratko:

 • 48 vrhova preko 2000m
 • Preko 80km markiranih staza
 • Pet kanjona od kojih je kanjon rijeke Tare najdublji i najljepši u Evropi
 • 18 ledničkih jezera od kojih je najveće i najljepše Crno jezero, kao i veliki broj jama i pećina;
 • Veliki broj reliktnih i endemskih vrsta.
 • GRČKO GROBLJE (STEĆCI)  – nalazi se u kontakt zoni Nacionalnog Parka Durmitor oko 200m sjevero-zapadno od Ribljeg jezera u selu Novakovići – Opština Žabljak. Na površini od oko 500 m kvadratnih postoji 49 stećaka koji su različitih veličina,ukrasa i očuvanosti.
 • CRKVA SVETOG PREOBRAŽENJA na Žabljaku podignuta je 1862. Godine u čast pobjede nad Turcima.
 • MOST NA ĐURĐEVIĆA TARI građen je u periodu od 1938-1940.g.  Dužina mosta je 365m, a visina 170m.
 • SPOMENIK PALIM BORCIMA nalazi se u Žabljaku, podignut je 1963.godine u spomen palim borcima iz Drugog Svjetskog rata.